DT Business Academy - İş Eğitimleri

DT Business Academy - İş Eğitimleri

Yeni teknolojik gelişmeler ve hızlı değişim, şirket çalışanlarının ve yöneticilerinin güncel konularda eğitim alma gerekliliğini ortaya çıkarmıştır.

Hızlı değişime ayak uydurmayı ve çağı yakalamayı hedefleyen kişi ve kurumlar kalite ve verimliliğe ulaşmak için gelişim fırsatları aramaktadırlar. DT Business Academy ürün ve teknoloji/firma bağımsız bir şekilde bu ihtiyaçlara cevap vermeyi hedeflemektedir.